O našoj firmi

Goldkern D.o.o. od svoga osnivanja, od 1994. godine  stoji na usluzi poljoprivrednika, naša osnovna djelatnosti je otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda prije svega žitarica.  U proteklih više od 25 godina tržišna pozicija naše firme je ojačana, stekli smo dobar glas kako unutar zemlje tako i u inostranstvu. Naše društvo je u isključivom vlasništvu mađarskih privatnih lica i tako se od osnivanja neprestano razvija, proširujemo djelatnosti osnivanjem novih firmi, da bi na taj način mogli svojim partnerima da nudimo  usluge širokog spektra.

  • Goldkern D..o. ima sopstvenu imovinu veću od 3 miliona EUR-a, a prosječni godišnji prihod iznosi oko 23 miliona EUR-a .
  • godišnje u prosjeku otkupljujemo oko 150.000 tona žitarica. Od toga 70% robe izvozimo u inostranstvo, u dobrim partnerskim odnosima smo sa najvećim međunarodnim trgovinskim firmama i potrošačima. 
  • Naše kolege rade na cijelom području države. Oni raspolažu vanrednim stručnim znanjem, dugogodišnjim iskustvom i sa širokim krugom partnerskih veza. 
  • Partnerima proizvođačima dajemo stručnu pomoć od sjetve do žetve.
  • Obaveze plaćanja izmirujemo u svakom slučaju do zadanog roka, a našim partnerima obezbjeđujemo sigurnu pozadinu, što je uslov i osnova uspješne i rezultatima bogate saradnje. 
  • Članovi smo najvažnijih domaćih sektorskih organizacija (Savez mađarskih prerađivača žitarica, proizvođača i distributera smjese). 
  • Naša firma raspolaže se certifikatom kvaliteta GMP+, kao i sa certifikatom ISCC.

   

Proizvodi

žitarice
pšenica, kukuruz, waxy kukuruz , ječam, raž, tritikala
Specijano sjeme
"iregi" prugasti suncokret, sirak, proso (žuti, bijeli, crveni)
Uljarice
suncokret , suncokret sa visokom uljanom kiselinom , uljana repica, soja

Naša tržišta

Prije svega pouzdani smo distributeri mađarskih proizvoda. U kontaktu smo od malih proizvođača preko najvećih poljoprivrednih preduzeća sve do međunarodnih preduzeća za preradu sjemena (mlinovi, fabrike etanola, proizvođači hrane za ptice, fabrike smjese). Blizu 70% otkupljene robe izvozimo u inostranstvo. Naša ekipa  logističara organizuje put robe od skladišta utovara sve do skladišta kupca uz obezbjeđenje kvaliteta. Radimo isključivo sa međunarodno priznatim agencijama za kontrolu kvaliteta (Control Union, ISI, Mertcontrol, SGS). Proizvode prevozimo rječnim tegljačima, morskim brodovima, željeznicom, odnosno kamionima.

Važnija tržišta: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Holandija, Izrael, Mađarska, Njemačka, Italija, Švajcarska, Turska.